Blog

ITANGAZO KUBIPFUZA AMAHERA Y'INGURANE

UNITED  STUDENTS ASSOCIATION FOR                                                                            Rohero le 07/8/2019

DEVELOPMENT (USAD)

UNIVERSITE DU BURUNDI

CAMPUS ROHERO

TEL: +25769158702

E-MAIL: usadburundi@gmail.com

siteweb:uasd.e-monsite.com

 

 

Imvo:  Gutanga ingurane kubayipfuza

 

 

Ubuserukizi bw'Ishiramwe U.S.A.D (United Students Association for Development) mumpfunyapfunyo, bubicishe m'umugambi wabo witwa "NTUGACIRE AMASHURE YAWE HAGATI KUMVO Z'UBUKENE" , bwiyemeje gutanga amahera y'ingurane kuri buri munyeshure wese asanzwe yiga :

1)UNIVERSITE DUBURUNDI

2)CAMPUS  ROHERO

3)I.P.A/ ANGLAIS  BAC II

Iyo ngurane ikazotangwa  hisunzwe amategeko asigura ingene ingurane itangwa n'ingene isubizwa.hakazotangwa kuva kuwukeneye ibihumbi bitanu (5000 FBU) kugera kubihumbi mirongo itanu (50.000FBU)

Iryo shirahamwe ryashimye gukora ico gikorwa mintumbero yugufatana munda n'ugushigikirana nanyaburya ubuzima bw'umu Etudiant ataricorose.

 Ishirahamwe U.S.A.D  rirangije ribipfuriza Ubumenyi,Iterambere,n'ugushigikirana . Murakoze.

 

 

                                                                                 Kubw'ubuserukizi bw'ishirahamwe U.S.A.D: NSENGIYUMVA Nestor

 

 

 

 

 

Photo collage122

BIRAKUNDAKO WIGA KUBAHO MUGIHE IMFASHANYO WARONKA ITAKIBONEKANA NKUKO WAVYIPFUZA?

Vyanditswe na Nestor NSENGIYUMVA

Etudiant @ l'Universite du BURUNDI

E-mail: usadbyrundi@gmail.com

Muri iyi misi ubuzima kurwaruka  gisigaye ari umutwaro kuribo, kubavyeyi, nokuri Leta.

Beshi muri ikigihe ubuzima kurwaruka bwabsye ndase, hariho abakiri kumashure basa n'abataye ivyizigiro kuberabeshi baheza muga bakabura akazi 

Bivanye nukuntu beshi bashira ivyizigiro kuri Leta,

Aha twashimye gukebura bamwe mubanyeshure biga kukagurane ka Leta[pretbourse]

 Uwu munyeshure avuga ati :<< Umusi wambere ntora amafaranga y'ingurane nzoriha mpejeje Amashure , nabona umenga nimenshi, ariko mukwezi kumwe yari yampereranye, amezi abiri asigaye nayamaze amaso ari hejuru, nabuze ayo kuriha inzu,kugura ivyomfungura,agasabune,kugura impapuro [Syllabus ], ndetse n'ayo kugura sms narayabuze ntangura guta wakuba, abo nguranye bose bambwirako bayamaze atayobasigaranye,niyumvira ukuntu ngiye kubaho biransiga.>>

 

Ati yavuye mur'ubwo buzima gute?

Avuga ati:<<Nagiye kumara umwaka wambere ntabona neza uwondiwe, ntanguye umwaka wakabiri niho nayagira umugenzi wanje twigana ubuzima ncamwo, niko kumbwirako yonyinjiza mw'Ishirahamwe ryabo U.S.A.D [United Students  Association for Development ] Ambwira imigambi yaryo ndayitahura.maze kurijamwo ibibazo narimpejeje kubisezerera.>>

 

Ati none iryoshirahamwe rikora gute?

 

Umukuru Waryo  NSENGIYUMVA  Nestor Avuga ati :<< Tumaze kubona ingene umunyeshure ahezamashure muga sgataha ashikira gusega abatari bumuhe, Turavye ingene dukoresha agafashanyo k'ingurane Leta iduha muga bikankako tumara amezi 3 tukiyakoresha, twahisemwo gushinga ishirahamwe ry'abanyeshure batarenga cumi muntumbero yukuraba ingene twitorera umuti ivyo bibazo vyose.>>

 

Ati none Ubu muratekaniwe?

 

Nivyo turatekaniwe kuko uko ako gafashanyo gatanzwe umwe wese atanga ibihumbi mirongo itanu 50.000Fbu

Ntivyoroshe kuyikura, ariko twasanze tuyatanze ubukene tuba tubusezereye ,kuko Utwo usigaranye duheze ucuza muri ryashirahamwe ukaka ingurane ushaka uzorishwa inyungu y'ibice cumi kw'ijana 10% , uri uwutari mwishirahamwe atangishwa inyungu yibice 15% buri kwezi.

 

Ati None Mutashe muzitunganya gute?

 

<<Twihaye umugambi wuko umwe wese azotaha atahanye amahera atari musi yibihumbi amajana atanu, ayo nayo azomufasha kwikenura iwabo,ashinge umutahe mutoya, ahige akazi muga ariko arakora,aronka ayutu unite, agasabune,nutundi twankenerwa.>>

 

 Mwipfuza kumenya vyishi?

 

Tel +25769158702

E-mail:usadburundi@gmail.com

site web: http://www.usad.e-monsite.com

Photo collage121

UMUTWE UMWE NTIWIGIRA INAMA

Kurondera ukaronderana ishaka n'umwete ,ni bimwe mubituma umuntu agira ico ashitseko nandetse bikamutera kuba uwundi muntu wokurundi rugero ,ndetse akanubahwa.

 

Tubajije umwe murabo aravugati:<< Igihe nabura amahera igihumbi ngo nje gusuma  ubufu turarira n'abo dupanze hamwe, nkasaba umuntu yongurana ayomahera nkayabura, narumvise inzo ariko vyansigiye icigwa,

Ninayo mpamvu naciye niyumvira kurondera abotwoja hamwe kugirango dutanguze umugambi w'ukuza turaziganya gutyo bikundike ivyambayeko ntibizosubire, >> abandanya avugako kuvaho bagiriye hamwe ari 10, bskiga umugambi w'ukuziganya nukuguranans ati ubu ntanumwe murabo barikumwe ashobora kugira ikibazo c'ukwikenura.bavugati buri mezi atatu bihaye ihangiro ko baba bashize kuma compte yabo  amahera atari musi yibihumbi amajana atanu.500.000Fbu.

 

Arangiza ahanura abandi bagenziwe nabo kujahamwe nabandi kugirango babashe kwiyungunganya, kuko iterambere riraronderwa.kizire kurera amaboko.

 

By NSENGIYUMVA Nestor

Tel:+25769158702

Images

Uburyo bw'ukwitezimbere ntibwizana,. Ariko birabaje gupfukenye.BY NSENGIYUMVA Nestor

Vyarondewe na : NSENGIYUMVA Nestor

E-mail: usadburundi@gmail.com

Tel: +25769158702

 

Uburyo rero ntibgizana, niwe uburondera. Ntugende usegerereza abantu ngo ndafise imigambi nifuza uwumpa uburyo, haba namba. Rondera akazi, rondera ibiraka, bigusaba kuja hanze yigihugu ukaja mu bihugu bibanyi jayo, ukore hama utahe mu gihugu urangure imigambi yawe. Kurondera akazi s’ ukuguma muhira, hari amazu menshi ahaye yubakwa haba amahoteli, amarestora, n’ izindi nyubakwa nyinshi z’ urudandazwa rutandukanye, genda aho bahaye bakorera ubaze wumve ko bafise n’ akazi gatoya botanga ukaronka na makeya. Genda mubagwiza tunga ubaze ko bafise ubuzi botanga bakakuriha na dukeya. Mu gihe ugomba kwigira nk’ uwifise, ukishiramwo ngo jewe aka na kiriya kazi ntako nokora, iterambere rizoba rikunaniye. Kwicisha bugufi n’ ikintu cambere mu buzima bgo kuroranirwa. Udafise indero yo kwicigisha bugufi, ntaho uzokwigera ushika nahamwe. Kur’ amaboko mu mpuzu ukore, nimba har’ uwo hanze aguhaye akazi, ba umwizigirwa ukore nkukw’ akubgiye kugira nawe ushike kuntambge ishimishije y’ ubuzima.

 

Ni mugire ama commentaire aha hepfo..

 

USAD BURUNDI IBIPFURIJE KURONDERA MURONKA.

Actuality for world

Vyarondewe na :NSENGIYUMVA Nestor
Tel:+25769158702

Mwiseneza Josiane wabaye icyamamare mu irushanwa rya Miss Rwanda 2019 akubaka izina rikomeye kubera ukuntu yashyigikiwe cyane, muri iyi minsi hari amakuru avuga ko yaba atwite ndetse nyuma yo kumenya ko yaba atwite yihishe ku buryo atakigaragara mu ruhame.
Amakuru yo kuba Mwiseneza Josiane yaba atwite yatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyane ku rubuga rwa Youtube, Benshi bahamya ko uyu mukobwa yaba yaratewe inda agahita ajya kwihisha akaba ariyo mpamvu yaba atakigaragara mu ruhame. Nyuma yo kubona aya makuru twagerageje gushaka kumenya ukuri tuganira n’umujyanama w’uyu mukobwa.
Sunday Justin umujyanama wa Miss Mwiseneza Josiane, mu kiganiro yahaye Inyarwanda.com yagize ati” Ni ibihuha tuba twabaretse ngo bavuge. Mu by’ukuri impamvu bari gutanga ngo ni uko ataboneka. Ese nkubaze umuntu wese utaboneka aba atwite? Ukuri ni uko Josiane ari mu kiruhuko hashize nk’ibyumweru bibiri. Twabiganiriyeho yaba we, yaba umuryango we twemeza ko akwiye kuruhuka akicara agatuza nta bya telefone cyangwa imbuga nkoranyambaga ikiruhuko nikirangira muzamubona.”

1 4894821561736870

Actuality for world

Vyarondewe na :NSENGIYUMVA Nestor
Tel:+25769158702

Mwiseneza Josiane wabaye icyamamare mu irushanwa rya Miss Rwanda 2019 akubaka izina rikomeye kubera ukuntu yashyigikiwe cyane, muri iyi minsi hari amakuru avuga ko yaba atwite ndetse nyuma yo kumenya ko yaba atwite yihishe ku buryo atakigaragara mu ruhame.
Amakuru yo kuba Mwiseneza Josiane yaba atwite yatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyane ku rubuga rwa Youtube, Benshi bahamya ko uyu mukobwa yaba yaratewe inda agahita ajya kwihisha akaba ariyo mpamvu yaba atakigaragara mu ruhame. Nyuma yo kubona aya makuru twagerageje gushaka kumenya ukuri tuganira n’umujyanama w’uyu mukobwa.
Sunday Justin umujyanama wa Miss Mwiseneza Josiane, mu kiganiro yahaye Inyarwanda.com yagize ati” Ni ibihuha tuba twabaretse ngo bavuge. Mu by’ukuri impamvu bari gutanga ngo ni uko ataboneka. Ese nkubaze umuntu wese utaboneka aba atwite? Ukuri ni uko Josiane ari mu kiruhuko hashize nk’ibyumweru bibiri. Twabiganiriyeho yaba we, yaba umuryango we twemeza ko akwiye kuruhuka akicara agatuza nta bya telefone cyangwa imbuga nkoranyambaga ikiruhuko nikirangira muzamubona.”

INZIRA NZIZA ZOGUFASHA KURONKA UMUTAHE WOKWITEZIMBERE

Vyarondewe na : NSENGIYUMVA Nestor

Etudiant @ l'UNIVERSITE DU BURUNDI

E-mail: usadburundi@gmail.com

Contact: +25769158702

 


Vyarondewe na:NSENGIYUMVA Nestor
Etudiant @ l'UNIVERSITE DU BURUNDI
CAMPUS :ROHERO
DEPARTEMENT D'Anglais

Contact: +25769158702
E-mail: usadburundi@gmail.com


Ingorane ihanze benshi, bidoga ko imigambi bayifise ariko umutahe (uburyo) aribgo bubagora kuronka kugira bashike ku migambi yabo. Muri no nyigisho, ngiye kuguha uburero butari buke bgotuma uronka uburyo kugira urangure imigambi yawe.
Kimwe warukwiye kwibuka n’ uko ibintu bitanyaruko nkuko wewe uvyibaza. Iyo ugomba gukora ikintu, ugashaka ko kiba vuba na vuba nkuko ubitegekanya, uzoba uriko urihenda kuko haraho bizoguc’ intege, bigatuma wihebura ukabivamwo. Umutahe uvana n’ uburemere bg’ ibikorwa ugomba gukora. Niwagomba gukora project itwara umuriyoni w’ amarundi kandi uzi ko atanakazi ufise canke ngo uronke ingurane kwi banki, noguhanura ko wo kwihweza uwundi mugambi uzimbutse ushobora kuronka uburyo bgiza.
Hari imigambi nigeze gusangira n’ abanyanyi ushobora gukora,
kanda hano usome izo nyigisho
Kuronka umutahe biroroshe kandi bikagora bivanye n’ inzira uhaye ucamwo. Abantu benshi nabonye bakengera akazi kuko kabaha umutahe muto. Ndibuka hari project nari natanguje mu gihugu mu bujumbura, abakozi nari nashatse gukoresha twumvikana kwari muntango ko nzobahemba 20.000FBU buri kwezi, nkazogenda ndabaduza uko ibikorwa bitera bijimbere, ariko baranka ngo mpaka ndabahe ibihumb’ ijana vy’ amarundi buri kwezi. Naciye ndabihoza mbandanya project n’ abandi. Akazi naho koba kakwinziriza igihumbi c’ amarundi, ntugakengere canke ng’ ukareke. Gakore hama ube urakora n’ ubundi buzi kuruhande. Akazi kose baguhemba umushahara hisunzwe uburemere bg’ akazi n’ urutonde rw’ imisi uzoza ukorerako. Urashobora kuronka akazi ukora kabiri mu ndwi, ukagenda kandi ukarondera akandi kazi ukora muriya misi udakora muri karya kazi kambere. uko niko ugenda uraronka umutahe.
Arya mahera uronka makeya m’ ubuzi uba waronse, wige kuyaziganya. Wige gukoresha uburyo neza, uzigame amahera runaka mu migambi yawe. Hari amashirahamwe ushobora kwiyunga nabo bakagufasha kuziganya no gukoresha neza umutahe wawe ukaroranirwa. Warukwiye kwiga kandi ko mu gihe utaziganya mumashirahamwe canke mu ma Banki, ntamahirwe ufise yo kuronka ingurane. Kuri turya duke uronka, ukatuziganya haba muri Banki, mw’ ishirahamwe, cank’ aho wewe ubona hakwiye naho wiyaziganyiriza muhira, izo ni zimwe mu nzira ko kwitez’ imbere. Kuko usanga urwaruka rwinshi, buri mafaranga yose aronka aca ayakoresha, kandi ugasanga ahaye ayakoresha mu bintu bitamufitiye akamaro.
Kand’ iy’ urondera umutahe ntibisigura ngo uzoca uwuronka mu gihe gito nkuk’ uvyifuza. Birat’ igihe, bigusaba kugira ukw’ ihangana n’ ukudac’ intege. Ushobora kuba ufise abagenzi hanze canke famille hanze bashobora kugufasha, ariko bisigusaba kuba umwizigirwa kuko benshi mu gihugu havurwa kw’ arababeshi, iyo abo hanze bagize project mu gihugu, abo bakorana badakora nkuko babgiwe. Kuba umwizigirwa birakenewe muntumbero yo kwitez’ imbere. Abo bagwiza tunga bose ubona uno musi bafise uburyo bginshi nuko nabo bakiri mu ntango bize kuba abizigirwa hama mu bagenzi, kuma banki no muzindi nzira babona zishobora kubatez’ imbere.
Uburyo rero ntibgizana, niwe uburondera. Ntugende usegerereza abantu ngo ndafise imigambi nifuza uwumpa uburyo, haba namba. Rondera akazi, rondera ibiraka, bigusaba kuja hanze yigihugu ukaja mu bihugu bibanyi jayo, ukore hama utahe mu gihugu urangure imigambi yawe. Kurondera akazi s’ ukuguma muhira, hari amazu menshi ahaye yubakwa haba amahoteli, amarestora, n’ izindi nyubakwa nyinshi z’ urudandazwa rutandukanye, genda aho bahaye bakorera ubaze wumve ko bafise n’ akazi gatoya botanga ukaronka na makeya. Genda mubagwiza tunga ubaze ko bafise ubuzi botanga bakakuriha na dukeya. Mu gihe ugomba kwigira nk’ uwifise, ukishiramwo ngo jewe aka na kiriya kazi ntako nokora, iterambere rizoba rikunaniye. Kwicisha bugufi n’ ikintu cambere mu buzima bgo kuroranirwa. Udafise indero yo kwicigisha bugufi, ntaho uzokwigera ushika nahamwe. Kur’ amaboko mu mpuzu ukore, nimba har’ uwo hanze aguhaye akazi, ba umwizigirwa ukore nkukw’ akubgiye kugira nawe ushike kuntambge ishimishije y’ ubuzima.

 

 

 

Dsc01997 940x310

IBINTU VYOGUFASHA KUZIGANYA UMUTAHE WAWE MUKWITEZIMBERE

Vyarondewe na:NSENGIYUMVA Nestor

Etudiant @ l'UNIVERSITE DU BURUNDI, CAMPUS ROHERO , DEPARTMENT  D'ANGLAIS

 

 

 

 

Mu ntumbero yo gutorera umuti ikibazo c’ubukene bw’akazi gisigaye ari ndanse mu gihugu, usanga abatari bake bagerageza kwikorera imigambi mitomito yo kwikenura . Benshi rero bakaja mu rudandazwa rutoruto, abandi mu myuga. Ng’ibi ibintu bine bategerezwa kwisunga mu gushinga no kurangura iyo migambi.

Si bose bahora baroranirwa mu migambi yabo y’ukwikenura, yaba abanyamyuga canke abadandaza. Ariko, hari ingingo nyinshi bategerezwa kwisunga mu gukora iyo migambi. Uyu musi twahisemwo kubayagira kuri zimwe muri zo.

Prosper Niyoboke ni umuhinga mu vy’ubutunzi, akaba ari n’umwigisha wo muri ico gisata nyene muri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika. Aradusigurira ingingo zine ngenderwako umugambi w’ukwikenura wokubakirwako.

Umugambi ukwiye kuza nk’inyishu ku bibazo abantu bafise

Kubw’uyo muhinga, ubwa mbere na mbere, kugira ngo umuntu atere imbere muvyo yikorera, ategerezwa gushinga umugambi wiwe aho abantu bawukeneye. Mu yandi majambo, umugambi wo kwiteza imbere utegerezwa kuza uzanye inyishu ku bibazo abantu baba bafise aho babaye.

Ngo mu bituma abantu badatera imbere mu migambi yabo rero, usanga bakora umugambi barabiye ku bandi, bakanawurangurira aho nyene hari abandi. Nka kurya usanga mu makaratiye tubayemwo, umengo urupangu rwose rutegrezwa kugira akazu k’idandarizo, kandi bose ugasanga badandaza bimwe.

Ivyo ngo biragabanura amahirwe yo kurwiza umwimbu, na cane cane ko abakiriya baca baba bake cane, mukabagabura n’abandi benshi.

Kunda ivyo ukora, ukore ivyo ukunda

Iyo ni ingingo ya kabiri. Utegerezwa kumenya umwuga canke umugambi ugomba gukora, ukanawukunda.

Kanatsinda ngo abateye imbere mu myuga yabo, akenshi uzosanga ari abantu b’abanyamwete, ivyo navyo bakaba babiterwa no kuba bakora ivyo bakunda. Ikizira coco ku bantu bikorera ivyabo ni ugukora ukurikiye agakuku. Kuko be n’abo usanga bakorera ku kurabira ku bandi, bakazokwama bagendera inyuma y’abandi, badatera imbere koko. Nta gishasha bavumbura.

Kumenyekanisha

Ni ikindi kintu gihambaye gituma umuntu umugambi wiwe utera imbere. Nk’uko uyo umuhinga abisigura, kumenyekanisha ivyo uriko urakora bikorwa mu buryo bwo kubirangisha kugira ngo abatari babizi babimenye, na cane cane akarusho bifise ugereranije n’ivyari bihasanzwe. Ivyo rero ngo bikozwe uko, bizotuma abantu bahurumbira ikidandazwa cawe, gutyo umugambi ubone gutera uja imbere.

Gukoresha neza umwimbu

Abantu bafise ivyiyumviro bitandukanye vy’ingene bokoresha amafaranga binjiza biciye muri iyo migambi bakora yo kwiteza imbere. Hari abayasesagura, bakayakoresha mu bidakenewe hama bagashira agati mu ryinyo ngo bizokwama bigenda neza, abandi ugasanga bagomvye gutambikiza, mu guca batanguza iyindi migambi, nk’uko Prosper abivuga.

Umuntu rero ngo yokwirinda kuja mu bindi, mu gihe uwo basanzwe bariko barakora uba utarashinga imizi. Kuko ivyo ngo bituma atamenya ingene arangura iyo migambi myinshi ica rimwe. Na kare ngo “amayira abiri yananiye imfyisi”, kandi ngo “imigere ibiri ntitereka”.

 

POUR pLUS D'INFOS  CONTACTEZ NOUS SUR +25769158702

 

Comment devenir Riche rn partant du zero?

Je l’ai fait, et je vais vous expliquer les étapes et les meilleurs moyens pour y parvenir. Car je suis parti de moins que ça : mes parents étaient surendettés . J’ai donc cherché les moyens pour gagner ma vie, développer mon patrimoine, devenir riche.

Il n’y a pas de recettes miracles, de secrets… Je vais vous parler d’état esprit, d’action et d’attitude. Car je suis parti de moins que ça : mes parents étaient surendettés.

J’ai donc cherché les moyens pour gagner ma vie, développer mon patrimoine, devenir riche. Il n’y a pas de recettes miracles, de secrets… Je vais vous parler d’état esprit, d’action et d’attitude.

Quand on cherche à gagner plus, devenir riche ou développer son patrimoine, pleins d’idées reçues nous submergent.

D’une part, on est tenté de penser qu’on peut devenir riche sans rien faire, en jouant à des jeux de hasard et que c’est une question de chance.

D’autre part, on entend souvent qu’il faut arnaquer pour devenir riche. Toutes ces idées bloquent souvent beaucoup de personnes. Mais aucune de ces idées n’est vraie quand on veut devenir riche de manière durable. Moi, je l’ai fait en étant en accord avec moi-même. A mon rythme, mais aussi en étant heureux et fier du parcours que j’ai fait. Ce que j’ai fait a été chaque jour un plaisir, et c’est encore le cas aujourd’hui.

Ce que j’ai fait m’a permis de partir de zéro, de construire une carrière, développer des compétences, investir et lancer mon entreprise.

Aujourd’hui, j’ai une dizaine d’appartements, un portefeuille boursier qui me rapporte 1 000 € de dividendes par mois, je continue de monter et développer ma boîte. J’ai un patrimoine qui a dépassé le million d’euros sans que je ne sois un acharné du travail ; bien que je travaille régulièrement et de manière assidue.

Comment devenir riche à partir de zéro ? Selon moi, il y a 3 clés pour y arriver, ce sont les

M.A.A .

 

 

Le Mindset « M » : C’est votre état d’esprit, la manière dont vous voyez le monde.

Quand on ne s’intéresse pas à la puissance de notre cerveau, on sous-estime le fait que chacun a une vision différente du monde, avec ses propres idées reçues. Certains types de mindset permettent pourtant de devenir riche.

Par exemple, si vous croyez que vous êtes capable de vous enrichir, vous allez pouvoir y arriver. Si au contraire, vous pensez que vous êtes nul avec l’argent et que vous n’êtes pas prêt de gagner de l’argent…, naturellement, vous n’aurez aucun résultat.

Il y a plusieurs états d’esprit à adopter pour devenir riche, dont 2 en particulier :

– Pour changer votre état d’esprit , le plus simple est de changer les personnes que vous côtoyez.

On dit qu’une personne est la moyenne des 5 autres qu’il côtoie le plus. Donc, si parmi 5 de vos amis il n’y a pas de millionnaire, d’entrepreneur… qui ont eu un parcours inspirant pour vous, il vous sera compliqué d’y arriver.

Donc, côtoyez des personnes différentes !

Si vous n’avez pas accès facilement à ces personnes, créez un Mastermind virtuel grâce aux livres. Lisez les biographies de personnes qui ont fait ce que vous voulez faire… ; et faites en sorte que ces personnes deviennent des personnes à part entière dans votre vie.

C’est un peu bizarre, mais ils vont devenir des gens qui vous inspirent et auxquels vous allez pouvoir penser au quotidien face à une situation difficile. Lorsque vous pensez à votre propre état d’esprit et que vous vous dites : « qu’est-ce qu’il aurait fait à ma place ? », ça vous donne des idées et des points de vue différents.

– Pour réussir, il faut aussi le vouloir et donc avoir un minimum d’ambition .

Si vous n’avez pas assez d’ambition, vous ne réussirez pas. Donc il faut croire en vous : que vous êtes capable, que vous le valez et que vous allez y arriver.

La plupart des gens ne pensent pas que c’est possible pour eux, d’autres pensent qu’il faut faire partie d’un cercle, avoir des contacts… Évidemment, tout ça va aider, mais si vous partez de zéro, il faudra vous débrouiller tout seul.

Si je vous demandais à combien vous voulez vivre votre vie sur une échelle de 1 à 10. Aucune personne saine d’esprit ne va dire vouloir vivre une vie à une échelle de 5/10. Pourtant, c’est ce que la plupart des gens vivent aujourd’hui, si on juge par les actions.

Si vous voulez vivre une vie à 10/10, vous aurez le Mindset des gens qui veulent réussir tout en restant honnête, cohérent et aligné avec vous-même.

L’Attitude « A » : Vous allez pouvoir réussir si vous avez une attitude qui correspond à la réussite.

Pour devenir riche, il faut devenir quelqu’un de valable. Il n’est pas ici question de personnalité ou de valeur humaine, mais de la valeur que vous pouvez apporter aux autres. Elle peut prendre différentes formes : la manière de traiter les choses, la création ou simplement la réalisation de quelque chose que personne d’autre ne veut faire. Plus vous travaillerez sur vous, plus vous améliorerez vos compétences : sociales, émotionnelles, techniques. Vous allez devenir quelqu’un de valable, et vous ne manquerez jamais de rien.

Donc, pour savoir si vous avez travaillé ce point-là, regardez tout simplement qu’est-ce que vous avez appris hier, la semaine dernière…

Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui vous soyez quelqu’un de meilleur, d’un peu plus pertinent , précis et développé qu’avant ? Si vous n’arrivez pas à répondre à cette question, commencez à apprendre quelque chose.

Vous n’allez pas apprendre des choses que vous pensez devoir apprendre, mais plutôt les choses qui vous font plaisir, qui vous amusent ou pour lesquelles vous avez envie de lire des livres même très tard le soir…

Devenez quelqu’un de valable, qui a de la valeur. Vous pourrez alors distribuer cette valeur et avoir quelque chose à proposer en échange de l’argent que l’on vous propose.

L’Action « A » : Parce qu’il faut appliquer tout ça.

C’est bien beau de lire des livres, de parler à des gens, d’avoir la bonne attitude face à quelque chose… mais il faut savoir l’appliquer.

Un point important à bien noter : « Il faut créer au lieu de consommer » .

Créez quelque chose dans ce monde, que ce soit de l’écrit, de l’art ou de la vidéo. Si vous ne créez rien et que vous ne proposez rien, personne ne va venir pour vous dire : « tiens, j’ai 500 € et je veux te les donner ».

Pour cela, il faut que vous ayez quelque chose à leur proposer. Et pour que ce soit possible, il vous faudra créer. Ce que vous allez créer au départ n’aura pas beaucoup de valeur, mais au fil du temps, votre création gagnera en valeur.

Donc, ces 3 aspects : État d’esprit, Attitude et Action , sont les manières les plus simples à appliquer les unes après les autres pour devenir riche en partant de zéro . N’oubliez pas que l’argent n’est pas la chose la plus importante au monde. Mais ça fait quand même un peu plaisir d’avoir quelques millions d’euros dans ses poches.

Comment devenir Riche en partant du zero?

Je l’ai fait, et je vais vous expliquer les étapes et les meilleurs moyens pour y parvenir. Car je suis parti de moins que ça : mes parents étaient surendettés . J’ai donc cherché les moyens pour gagner ma vie, développer mon patrimoine, devenir riche.

Il n’y a pas de recettes miracles, de secrets… Je vais vous parler d’état esprit, d’action et d’attitude. Car je suis parti de moins que ça : mes parents étaient surendettés.

J’ai donc cherché les moyens pour gagner ma vie, développer mon patrimoine, devenir riche. Il n’y a pas de recettes miracles, de secrets… Je vais vous parler d’état esprit, d’action et d’attitude.

Quand on cherche à gagner plus, devenir riche ou développer son patrimoine, pleins d’idées reçues nous submergent.

D’une part, on est tenté de penser qu’on peut devenir riche sans rien faire, en jouant à des jeux de hasard et que c’est une question de chance.

D’autre part, on entend souvent qu’il faut arnaquer pour devenir riche. Toutes ces idées bloquent souvent beaucoup de personnes. Mais aucune de ces idées n’est vraie quand on veut devenir riche de manière durable. Moi, je l’ai fait en étant en accord avec moi-même. A mon rythme, mais aussi en étant heureux et fier du parcours que j’ai fait. Ce que j’ai fait a été chaque jour un plaisir, et c’est encore le cas aujourd’hui.

Ce que j’ai fait m’a permis de partir de zéro, de construire une carrière, développer des compétences, investir et lancer mon entreprise.

Aujourd’hui, j’ai une dizaine d’appartements, un portefeuille boursier qui me rapporte 1 000 € de dividendes par mois, je continue de monter et développer ma boîte. J’ai un patrimoine qui a dépassé le million d’euros sans que je ne sois un acharné du travail ; bien que je travaille régulièrement et de manière assidue.

Comment devenir riche à partir de zéro ? Selon moi, il y a 3 clés pour y arriver, ce sont les

M.A.A .

 

 

Le Mindset « M » : C’est votre état d’esprit, la manière dont vous voyez le monde.

Quand on ne s’intéresse pas à la puissance de notre cerveau, on sous-estime le fait que chacun a une vision différente du monde, avec ses propres idées reçues. Certains types de mindset permettent pourtant de devenir riche.

Par exemple, si vous croyez que vous êtes capable de vous enrichir, vous allez pouvoir y arriver. Si au contraire, vous pensez que vous êtes nul avec l’argent et que vous n’êtes pas prêt de gagner de l’argent…, naturellement, vous n’aurez aucun résultat.

Il y a plusieurs états d’esprit à adopter pour devenir riche, dont 2 en particulier :

– Pour changer votre état d’esprit , le plus simple est de changer les personnes que vous côtoyez.

On dit qu’une personne est la moyenne des 5 autres qu’il côtoie le plus. Donc, si parmi 5 de vos amis il n’y a pas de millionnaire, d’entrepreneur… qui ont eu un parcours inspirant pour vous, il vous sera compliqué d’y arriver.

Donc, côtoyez des personnes différentes !

Si vous n’avez pas accès facilement à ces personnes, créez un Mastermind virtuel grâce aux livres. Lisez les biographies de personnes qui ont fait ce que vous voulez faire… ; et faites en sorte que ces personnes deviennent des personnes à part entière dans votre vie.

C’est un peu bizarre, mais ils vont devenir des gens qui vous inspirent et auxquels vous allez pouvoir penser au quotidien face à une situation difficile. Lorsque vous pensez à votre propre état d’esprit et que vous vous dites : « qu’est-ce qu’il aurait fait à ma place ? », ça vous donne des idées et des points de vue différents.

– Pour réussir, il faut aussi le vouloir et donc avoir un minimum d’ambition .

Si vous n’avez pas assez d’ambition, vous ne réussirez pas. Donc il faut croire en vous : que vous êtes capable, que vous le valez et que vous allez y arriver.

La plupart des gens ne pensent pas que c’est possible pour eux, d’autres pensent qu’il faut faire partie d’un cercle, avoir des contacts… Évidemment, tout ça va aider, mais si vous partez de zéro, il faudra vous débrouiller tout seul.

Si je vous demandais à combien vous voulez vivre votre vie sur une échelle de 1 à 10. Aucune personne saine d’esprit ne va dire vouloir vivre une vie à une échelle de 5/10. Pourtant, c’est ce que la plupart des gens vivent aujourd’hui, si on juge par les actions.

Si vous voulez vivre une vie à 10/10, vous aurez le Mindset des gens qui veulent réussir tout en restant honnête, cohérent et aligné avec vous-même.

L’Attitude « A » : Vous allez pouvoir réussir si vous avez une attitude qui correspond à la réussite.

Pour devenir riche, il faut devenir quelqu’un de valable. Il n’est pas ici question de personnalité ou de valeur humaine, mais de la valeur que vous pouvez apporter aux autres. Elle peut prendre différentes formes : la manière de traiter les choses, la création ou simplement la réalisation de quelque chose que personne d’autre ne veut faire. Plus vous travaillerez sur vous, plus vous améliorerez vos compétences : sociales, émotionnelles, techniques. Vous allez devenir quelqu’un de valable, et vous ne manquerez jamais de rien.

Donc, pour savoir si vous avez travaillé ce point-là, regardez tout simplement qu’est-ce que vous avez appris hier, la semaine dernière…

Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui vous soyez quelqu’un de meilleur, d’un peu plus pertinent , précis et développé qu’avant ? Si vous n’arrivez pas à répondre à cette question, commencez à apprendre quelque chose.

Vous n’allez pas apprendre des choses que vous pensez devoir apprendre, mais plutôt les choses qui vous font plaisir, qui vous amusent ou pour lesquelles vous avez envie de lire des livres même très tard le soir…

Devenez quelqu’un de valable, qui a de la valeur. Vous pourrez alors distribuer cette valeur et avoir quelque chose à proposer en échange de l’argent que l’on vous propose.

L’Action « A » : Parce qu’il faut appliquer tout ça.

C’est bien beau de lire des livres, de parler à des gens, d’avoir la bonne attitude face à quelque chose… mais il faut savoir l’appliquer.

Un point important à bien noter : « Il faut créer au lieu de consommer » .

Créez quelque chose dans ce monde, que ce soit de l’écrit, de l’art ou de la vidéo. Si vous ne créez rien et que vous ne proposez rien, personne ne va venir pour vous dire : « tiens, j’ai 500 € et je veux te les donner ».

Pour cela, il faut que vous ayez quelque chose à leur proposer. Et pour que ce soit possible, il vous faudra créer. Ce que vous allez créer au départ n’aura pas beaucoup de valeur, mais au fil du temps, votre création gagnera en valeur.

Donc, ces 3 aspects : État d’esprit, Attitude et Action , sont les manières les plus simples à appliquer les unes après les autres pour devenir riche en partant de zéro . N’oubliez pas que l’argent n’est pas la chose la plus importante au monde. Mais ça fait quand même un peu plaisir d’avoir quelques millions d’euros dans ses poches.

Importance de travailler ensemble

Elle dit :Je me souviens d’une époque, quand j’étais encore étudiante à l’université, où il était constamment nécessaire d’accomplir des travaux d’équipe avec d’autres étudiants que je ne connaissais pas et qui avaient tous des horaires différents. Que de souvenirs! S’ensuivirent mes premiers emplois, où je devais cette fois collaborer avec des collègues pour accomplir divers projets. Quel que soit le contexte dans lequel il faut travailler avec les autres, on finit parfois par penser : « Plus jamais! ».
Si, comme moi, vous avez eu à vivre des expériences peu faciles dans le contexte du travail avec les autres, approcher la tâche avec optimisme peut sembler tout un défi! De plus, si vous êtes la personne responsable de la formation ou de la gestion d’un groupe , le fardeau peut paraître encore plus lourd.
Toutefois, n’ayez crainte! Je suis là pour rétablir votre motivation vis-à-vis de ce type de travail.
Voici les critères à considérer pour mieux travailler ensemble!
Avons-nous tous la même vision?
Des personnes qui travaillent ensemble sur un projet , un événement, une mission, ou quelconque autre entreprise peuvent être différents dans leur vision du résultat final et même dans leur perception de la manière d’y parvenir.
Si vous demandiez à chacun de décrire ce qu’ «arriver au but final » signifie pour eux dans leur emploi vous seriez surpris de la variété des réponses. Ce n’est certainement pas une mauvaise chose que d’avoir chacun une réponse différente, mais il est nécessaire d’éclaircir la situation.
Si les points de vue sont différents, il faut en discuter dès le départ, analyser et disséquer, considérer les opinions et les alternatives pour enfin trouver le meilleur moyen de procéder, qui sera clair et accessible à tous.
Une fois que les attentes de tout le monde sont mises au clair, on peut s’attaquer aux étapes qu’il faut suivre pour arriver à son objectif. Les membres de l’équipe peuvent proposer toute une variété de possibilités, stratégies et ordres du jour; une discussion s’impose pour établir une marche à suivre pour tous pouvoir mieux travailler ensemble.
Bien sûr, c’est à vous de déterminer si votre équipe a besoin d’un consensus, s’il quelqu’un prend les décisions pour tous ou si c’est un entre-deux. Dans tous les cas, il est important d’annoncer clairement à qui la décision appartient et comment chacun peut y contribuer. Si on donnait une opportunité à tous de s’exprimer quant à la démarche à suivre, il est fort possible que les membres du groupe sentiraient qu’ils ont contribué au processus, et ce, même si leurs suggestions ne sont pas implémentées en bout de ligne.
Mieux communiquer pour mieux travailler ensemble
Le mot « communication » peut sembler quelque peu nébuleux. Nous avons déjà discuté de l’importance de la communication quant aux buts du projet, mais il y a également un autre élément à considérer, soit la communication systématique entre ceux qui travaillent ensemble pour se tenir au courant du l’ouvrage qui se fait et des prochaines étapes à suivre.
Quelques rencontres pour se tenir au courant de ce qui se passe, des
meetings de groupe pour évaluer le progrès et même un message entre employés pour se féliciter d’un travail bien fait peut être très enrichissant afin de savoir ce qui a été fait, ce qui n’a pas encore été réalisé, où vous en êtes et savoir vos impression du travail accompli.
Il y a les bons côtés, mais …
Le travail de groupe peut mener à des confrontations. Et, avouons-le, on peut avoir tendance à lever les yeux au ciel lorsqu’un membre plus affirmatif exprime son désaccord avec l’opinion d’un coéquipier.
Mais est-ce exclusivement la faute de ce type de travailleur s’il y a un conflit, ou est-ce que les problèmes viennent d’une autre source? Et que dire de ceux et celles qui ne disent pas le fond de leurs pensées même au moment où ce serait bénéfique et qui n’expriment pas leur frustration de manière efficace , finissant par s’en plaindre à des collègues de manière non-constructive?
Bien travailler ensemble sous-entend la possibilité de discuter de son désaccord, de sa frustration et de ses peurs de manière constructive, sécuritaire et non-agressive. Selon plusieurs théories sur le travail en groupe, incluant celle des étapes de développement de groupe de Tuckman , avant d’offrir une performance optimale, un groupe de gens travaillant ensemble doit inévitablement traverser une « étape de lancement », qui inclut des altercations qui peuvent sembler conflictuelles mais qui sont ultimement une source de progrès.
Si l’on ne se permet pas d’avoir des occasions de partager nos préoccupations et nos opinions même en sachant que tout le monde ne sera pas du même avis, l’accumulation de la frustration peut alors prolonger les conflits ainsi que les sentiments d’animosité envers nos collègue et causer une réduction de la productivité. Le conflit en devient amplifié!
Anticiper les embûches pour mieux travailler ensemble
On sait d’emblée que tout ne va pas toujours comme on le souhaiterait. Mieux vaut donc penser à l’avance quels pourraient être les obstacles à votre succès! Je ne veux pas paraître sceptique (quoique mes résultats de
test psychométrique affirment que j’ai une tendance à être sceptique!), je veux simplement vous proposer d’adopter une approche préventive afin de mieux travailler ensemble.
Lors de vos meetings , anticipez les problèmes potentiels (même les éléments qui sont hors de votre contrôle) : des outils technologiques pourraient se briser, des collègues pourraient être malades, vous pourriez avoir sous-estimé le temps qu’une tâche nécessite. Travaillez en groupe pour prévoir ces différentes éventualités et, ensemble, proposez des « Plan B ».
C’est le même principe qu’un exercice de feu préventif : quand la véritable épreuve finit par arriver, tout le monde sait quoi faire et on s’en sort intact.
Acceptez les différences pour mieux travailler ensemble
Comme on le dit si bien, deux têtes valent mieux qu’une! Toutefois, si ces deux têtes sont têtues et conflictuelles quand il en vient au travail, ce dicton ne vaut pas grand-chose.
Plusieurs personnes sont intimidées par les différences. Certes, elles sont même parfois angoissées face à ceux qui ont des idées similaires aux siennes, ou qui sont meilleurs dans certaines tâches. Face à une telle situation, certains montrent les dents tandis que d’autres se voient inspirés.
Afin de mieux travailler ensemble, on doit non seulement se former une carapace solide quant aux forces et
tendances naturelles de nos collègues , mais on doit aussi apprendre à apprécier et s’inspirer de ce qui les rend uniques.
Avoir une équipe diversifiée, ça décuple sa force! Pensez-y : quand vous travaillez avec des gens qui ont des personnalités différentes, vous avez accès à davantage de facettes et opinions sur un sujet donné. N’oublions pas qu’on peut ainsi déléguer différentes tâches aux autres, selon les domaines dans lesquels ils performent le mieux selon leur tempérament naturel.
Vous avez toute une collection de traits de caractère à votre disposition, mais utilisez-la avec soin. Servez-vous des outils qui sont à votre disposition pour vous aider à identifier le potentiel inné de vos collègues et employés – cela vous donnera de précieux conseils pour optimiser le potentiel qu’ils vous offrent et améliorer la collaboration.
Le fait que les gens aient des traits de caractère variés n’est pas un obstacle! La première étape est de savoir de quelle manière ils diffèrent. Une fois que c’est fait, vous pouvez alors commencer à apprendre comment accepter et trouver les meilleures qualités dans chacune des ces personnalités.
Pour travailler ensemble de la meilleure manière qui soit, vous devez comprendre la vision de chacun, décider ensemble d’une voie à suivre afin de créer un environnement où la communication est continue et où chacun peut exprimer ses frustrations et inquiétudes. Ayez votre objectif dans votre ligne de mire en tant que groupe et acceptez le fait que nous soyons tous différents – après tout, c’est bien cette diversité qui vous propulse vers l’avant! Alors, il est grand temps de passer à l’action et de trouver les outils qui vous permettront de savoir avec qui vous travaillez réellement! Et pourquoi pas tout de suite?
    Par NSENGIYUMVA NESTOR
CONTACT +25769158702

URUBUGA RUSHASHA RUJANYE N'IVYISHIRAHAMWE U.S.A.D

Notre organisation se dote d'un nouveau site internet : U.S.A.D.(UNITED STUDENTS ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT) Ce site nous permettrons de suivre découvrir l'ASSOCIATION,et de rester en contact avec les membres. Il permettra également aux adhérents d'être informé des prochains événements, assemblées générales et de toute l'actualité de l'association.

Nous vous souhaitons une bonne visite sur notre site Internet ! Merci

    Par le Président de l'Association U.S.A.D BURUNDI : NSENGIYUMVA  Nestor

     Tel : +25769158702

Lire la suite

statut en pdf

AMATEGEKO AGENGA ISHIRAHAMWErepublika-y-ubu.pdf (345.02 Ko)

BONJOUR ET BIENVENUES VOUS TOUS LES MEMBRES ET LES AMATEURES DE NOTRE GROUPE  U.S.A.D  ,UNITED STUDENTS ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT. POUR PLUS D'INFOS. CONTACTEZ NOUS SUR. +25769158702

×